O nas
Home

O nas

Nasza szkoła powstała w 2009 roku i od początku z założenia jest alternatywą dla Państwowej Szkoły Muzycznej. Zachęcamy dzieci nie tylko do kontynuacji edukacji muzycznej, ale i do wszechstronnego, ogólnego rozwoju muzycznego. Nasi uczniowie zostają z nami kilka lat uczestnicząc w koncertach, spotkaniach zespołu muzycznego. Absolwenci kontynuują naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia. Uczą się u nas również osoby dorosłe i starsze chcąc rozwijać nie tylko pasje muzyczne, ale i utrzymać sprawność intelektualną, pamięciową i ruchową. To zapewniają nasi pedagodzy.

 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży i dorosłych. Kierujemy również ofertę do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Podejmujemy się pracy z dziećmi mającymi problemy: logopedyczne, zaburzenia koncentracji i integracji sensorycznej, koordynacji wzrokowo–manualnej, słuchowo–ruchowej oraz usprawnianie pamięci i aktywizacji procesów myślowych, poprzez trening muzyczny. Zajęcia muzyczne są jedynymi ćwiczeniami rozwijającymi obie półkule mózgowe (np. w rozpoznawaniu melodii bierze udział prawa półkula, a za rytm lewa). Nasze zajęcia ułatwią rozwój języka, gotowość do czytania, nauki języków obcych i przedmiotów ścisłych. Dzieci uczące się grać na instrumentach muzycznych, umuzykalniające się mają zapewniony rozwój psycho–fizyczny i intelektualny oraz lepszy start w dorosłe życia.

Zapisz swoje dziecko

Zapytaj o lekcje